Bericht no. 1 van de Stichting GMS (Golden Meand Society)

In Nederland is er een wet die ‘Wajong’ genoemd wordt. Op grond van deze wet ontvangen mensen die van jongs af aan een handicap hebben en om die reden niet kunnen werken, een ‘persoonsgebonden’ uitkering. Dit betekent dat zij hun uitkering NIET verliezen wanneer ze bijvoorbeeld gaan trouwen. De reden voor deze regel is dat mensen met een beperking kwetsbaarder zijn en zij vanwege hun beperking meer kosten hebben en minder kunnen verdienen (als ze gedeeltelijk kunnen werken) dan gewone mensen. Daarom helpt de gemeenschap ze een beetje.

Hoewel dit in Nederland gewoon wordt gevonden, heeft onze Nederlandse regering in Bonaire (RCN) geweigerd deze regel op Bonaire toe te passen. Stichting ‘Golden Meand Society’ (GMS) heeft met behulp van ondergetekende (advocaat Bijkerk) een rechtszaak aangespannen tegen de regering van Nederland (RCN dus), waarin het Gerecht verzocht wordt om RCN op te dragen de onderstand te blijven doorbetalen aan een persoon met een beperking op Bonaire die recentelijk getrouwd is. De zaak ligt thans bij het Hof van Justitie in Curaçao voor behandeling in hoger beroep.

Als het Hof van Justitie deze zaak mocht afwijzen, dan zal hij misschien worden voorgelegd aan een Internationaal Hof. Stichting ‘Golden Meand Society’ (GMS) is speciaal opgericht om dit soort zaken voor te brengen bij Internationale Gerechtshoven, omdat deze Hoven hoger zijn dan ons lokale Gerecht. Meestal brengen burgers hun zaken niet voor bij een International Hof, omdat de procedure heel lang duurt. Soms wel 5 jaar. De meeste mensen kunnen dat geduld niet opbrengen.  

Maar als zaken nooit worden voorgebracht bij Internationale Gerechtshoven, houden onze rechters geen rekening met hoe een International Hof daarover zou kunnen oordelen. Zo is het dat ons lokale Gerecht zich niet bijzonder bekommert om Mensenrechten. Daarom is het belangrijk dat er een instituut is dat rechtszaken regelmatig voorbrengt bij Internationale Hoven. Dat is het werk dat Stichting ‘Golden Meand Society’ (GMS) op zich heeft genomen. Wij zullen de gemeenschap regelmatig op de hoogte houden.

Er zijn al 7 zaken die worden gevoerd onder auspiciën van Stichting GMS. Wie interesse heeft, kan ze vinden op www.arcocarib.com Op de front page van deze website ziet men de titel: ‘GMS PENDING COURT CASES’. Als men op één van de 7 genoemde zaken klikt, komt men direct bij de desbetreffende rechtszaak. De onderhavige zaak is de zevende.  

Bonaire, 14 juni 2017
Voor Stichting GMS
Michiel Bijkerk

Tags:

Comments

  • Stewart de Windt - 14 November 2017

    Geachte heer Bijkerk (Michiel),
    Langs deze weg wil ik je van harte feliciteren met de oprichting van Stichting GMS. Zelf ben ik van Curacaose afkomst en als jurist zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen op het gebied van het Constitutioneel Koninkrijksrecht. Onlangs las ik een artikel van uw hand uit 2002 waarin u de stelling verdedigde dat het Statuut een federale samenstelling heeft en als zodanig de Mensenrechten, zoals vervat in de Internationale Verdragen ECOSOC en BUPOL, op al de federale delen van het Koninkrijk van gelijke waarde en een gelijke bescherming dienen te hebben. De waarborgnorm vervat in artikel 43 lid 2 van het Statuut dient hierdoor als een inspanningsverplichting voor het Koninkrijk te worden opgevat tot gelijke bescherming en uitvoering van deze Mensenrechten. Ik weet ook dat u dit in een rechtzaak bij de Hoge Raad heeft betoogd maar dat de Hoge Raad niet aan dit punt is toegekomen in haar arrest. Mijn vraag aan u is of u deze mening nog steeds deelt. Ik hoor graag van u en hoop met u in de toekomst in contact te kunnen blijven over deze mensenrechten ontwikkelingen. Kordial saludos, Stewart de Windt LL.M (Staats- en bestuursrecht)

Post A Comment

0.5847 // 51