Overgangsakkoord Bonaire/Saba/Sint Eustatius/Sint Maarten

Download This Document (.pdf) • Afspraken over de inwerkingtreding van de nieuwe staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk der Nederland

  De delegaties van:
  - Nederland;
  - het Land Nederlandse Antillen;
  - het eilandgebied Sint Maarten;
  - het eilandgebied Bonaire;
  - het eilandgebied Sint Eustatius;
  - het eilandgebied Saba,

  overwegende:
  - dat in het hoofdlijnenakkoord van 22 oktober 2005 is afgesproken dat het land Nederlandse Antillen zal ophouden te bestaan; dat tijdens de start-Ronde Tafel Conferentie van 26 november 2005 afspraken zijn gemaakt over het beoogde eindperspectief voor de nieuwe staatkundige structuur;
  - dat Nederland en de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba tijdens de miniconferentie op 10 en 11 oktober 2006 afspraken hebben gemaakt over de positie van de eilandgebieden Bonaire, Saba en Sint Eustatius als openbaar lichaam;
  - dat de regering van Nederland, de regering van de Nederlandse Antillen, de bestuurscolleges van Curacao en Sint Maarten tijdens een bestuurlijk overleg op 2 november 2006 afspraken hebben gemaakt over de positie van Sint Maarten en Curacaoa ls Land binnen het Koninkrijk, en over de criteria waaraan de constituties, wetgeving en het overheidsapparaat van de nieuwe entiteiten binnen
  het Koninkrijk moeten voldoen;
0.4711 // 35