Posts tagged: Jesus



Weinig rechtsgeleerdheid

In de Renaissance verzuchtte een geleerde dat er ‘veel Theologie en Medicijnen’ is, maar ‘slechts weinig Rechtsgeleerdheid’. De schalen van de weegschaal zijn halve cirkels (de illustratie is een beetje vertekend; ze behoren halve cirkels te zijn). Zij vormen dus samen een hele cirkel. Het ...

0.6775 // 40