ALS GOD HET HUIS NIET BOUWT, ZWOEGEN DE BOUWERS VERGEEFSVijfde Open Brief aan de Zittende Magistratuur

HET HUIS is de samenleving. Zonder spirituele basis kan geen rechtvaardige samenleving worden opgebouwd. De titel is een Bijbels vers (Psalm 127). Maar het principe geldt evenzeer als de basis Hindoeïsme is, of Islam. ‘God’ betekent ‘Groot Ondoorgrondelijk Denkvermogen’, of iets dergelijks. Het gaat niet om een specifieke religie. Wij stellen dat Recht de echo is van het Goddelijke in alle religies. En zonder deze Echo zwoegt men vergeefs aan het HUIS.

Echter, zoals religie zich thans manifesteert, is problematisch. Toch wijzen wij religie niet af. Want zonder God is er niets. Bovendien, de kern van alle religies is gelijk. En die kern geeft zin en ethische richting. Als basis is het onmisbaar. Maar de religie heeft bij ons geen effectieve staatsmacht, zodat het voor de methodische opbouw van het HUIS niet bruikbaar is.

En in de hedendaagse seculiere politiek ontbreekt elke spirituele richting. Naast Ordehandhaving en het bijhouden van de Publieke Administratie is de ‘Markt’ als enig heilig streven overgebleven. Verheffing van de geestelijke volksgezondheid en leiden naar een rechtvaardiger samenleving is niet langer het doel. Volgens de politiek is het HUIS af. Maar dit HUIS s gegrondvest op geldzucht en ongelijkheid. Het leidt tot oorlog na oorlog.

RECHT ALS METHODE. Dit brengt ons naar Recht als Methode. Dit is nieuw. Maar wat is er eigenlijk logischer? Als wij Recht toepassen als methode om naar een rechtvaardiger samenleving te leiden, dan kan men er nooit naast zitten. Immers, als het Recht is, moet het goed zijn. Als maar de rechters weten wat Recht is. Maar als zij dat NIET weten, moeten zij naar huis. Hun taak is immers om Recht te doen. En als zij dat niet kunnen, wie dan wel?

We leven in een Nieuwe Tijd. Dat vereist een nieuwe Richting en Nieuwe Methoden. De politiek en de religie hebben geen oplossingen gebracht. Integendeel, het Midden-Oosten brandt en migratiestromen veroorzaken chaos. En tussen dit tumult roept een Donald Trump om deportatie van alle illegalen. Ook vertelt hij in een Presidentieel Debat hoe hij alle politici al jarenlang gekocht heeft, zodat ze precies doen wat hij van ze verlangt. ‘Business as usual’.

WE KIEZEN DUS voor Recht als Methode. Voor velen is dit een abstractie. Daarom concreet. Een nieuwe organisatie zal zorgen voor een stroom van rechtszaken die geleidelijk zullen leiden naar een rechtvaardiger samenleving. En daarmee naar Vrede. Dit is een langzaam proces. Dat klopt. Maar we zijn ook nog lang niet klaar met de internationale ‘mess’ die we gecreëerd hebben. Beter een langzame oplossing, dan eindeloze oorlogen en crises.

Nog concreter. Overwogen kan worden een rechtszaak op te starten, waarin het Gerecht verzocht wordt de Regering te gebieden om uit de NATO te treden en te kiezen voor neutraliteit. Nederland heeft zich vanaf de 19de eeuw ontwikkeld tot internationale rechter. Bijna alle internationale Gerechtshoven zijn in Den Haag gevestigd. Die rol kan Nederland NIET spelen, als wij in de NATO blijven meedoen aan al die oorlogen. Als Syrië morgen het UN-Hof in Den Haag verzoekt om de USA te verbieden het Assad-regime omver te werpen (waar zij - tien tegen één - heimelijk al mee bezig zijn!), dan kan Nederland zo’n rechtszaak niet behandelen, omdat Nederlandse gevechtsvliegtuigen al zijn ingezet in de strijd tegen ISIS. Als rechter moet Nederland neutraal zijn, d.w.z. onafhankelijk en onbevooroordeeld.

NOORDSTER. Een collega heeft reeds gevraagd of wij de Noordster soms kwijt zijn geraakt? Die vraag is welkom. Want dan gaat het goed. De vraag impliceert immers dat er nagedacht is. En naarmate de internationale situatie verslechtert, zullen dit soort issues (als oorlog en neutraliteit) steeds dringender worden. En een publieke rechtszaak kan zeer goed dienen als katalysator en focus voor opinievorming, ook als hij afgewezen wordt.

Voorlopig zullen we ons echter beperken tot minder ver gaande issues. Het voorbeeld dient slechts om aan te geven dat hier een nieuwe Methode ligt. Recht als Methode. Waar de grenzen liggen zal vanzelf blijken. Er liggen thans reeds 2 rechtszaken voor die beide tot doel hebben de AOV-uitkering voor BES gelijk te trekken aan de Nederlandse AOW.

GMS. De organisatie heet ‘Golden Meand Society’. Het woord ‘society’ staat voor ‘samenleving’, alsook voor de wijze waarop de nieuwe organisatie zal functioneren. De basisinformatie vindt men op www.arcocarib.com in het ‘free e-book’ getiteld: ‘Paradigm Regained’. Waarom ‘Meand’ in plaats van ‘Mean’, vindt men ook in ‘Paradigm Regained’.

Schrik niet. Het is een kort boekje. Men leest het in twee avonden uit.

Bonaire, 27 augustus 2015
Michiel Bijkerk, advocaat