BEERPUT PERIKELENTwintigste Open Brief aan de Zittende Magistratuur

Ergens schrijft Boeli van Leeuwen kleurrijk over een geopende beerput. Wij weten niet meer precies wat hij schreef, maar we volgen zijn fantasie even. Ja, zou Boeli hebben kunnen zeggen, als je dan die donkere massa bekijkt in die beerput, dan begrijp je dat dit allemaal uit mensen gekomen is. En dat het niet veel verschilt van wat er dagelijks komt uit de grijze massa in de hoofden van mensen. Wat een shit!

En, zegt Boeli, als je dan een stok neemt en in die grijze massa roert, dan komen er allemaal bubbels bovendrijven. Dat zijn onze politici. En onze media. Wat een shit! En als dan het water dat door het roeren boven is komen drijven weer stil is geworden en men nogmaals in de put kijkt, dan weerspiegelt de zon je eigen gezicht. Wat een ellendige shit!

Deze laatste opmerking is typisch Boeli. Enkele keren heb ik het voordeel gehad Boeli persoonlijk te spreken. Tijdens één van deze gesprekken heb ik hem gevraagd waarom hij op elke bladzijde van zijn boeken zegt: ‘Ik ben slecht, ik ben slecht, inslecht’. Hij keek mij aan met een scheef hoofd en antwoordde: ‘Maar dat ben ik ook!’.

Ik heb veel waardering voor Boeli en zijn boeken. Maar zijn negatieve kijk op de mens is niet gezond. De Kerk is hiervoor verantwoordelijk, zonder te beseffen dat ze er naast zitten en zonder te weten welk een storend effect dat heeft gehad (en nog steeds heeft) op onze cultuur. Ja, mensen zijn zondig, maar ook nobel. Waarom dan de nadruk steeds leggen op de zonde? Waarom steeds in die beerput kijken? Waarom het nobele niet versterken?

Heeft u ooit gezien uit wat voor slurrie de lotusbloem opwaarts groeit? Of de bemeste aarde, waarin de roos zich zo thuis voelt? De beerput bestaat, maar de lotus en de roos ook. Daar is een Boeddha, een Beethoven en, ja, een Boeli! Lichtflitsen in een donkere wereld. Wij kunnen betere dingen doen met beer dan ons gezicht daarin spiegelen. Bijvoorbeeld, het gas in de bubbels die uit de beer opstijgen, is methaan. Dit kan worden gebruikt als kookgas.

Dit draait het probleem waar Boeli op doelt om, namelijk het kwaad in de mens. Zelfs het kwaad kan worden getransformeerd in iets nuttigs als wij er maar objectief en aandachtig naar kijken. Bijv., in plaats van criminelen in een kooi op te sluiten, kunnen wij hen productief werk aanbieden tegen eerlijke betaling (niet een fooi), weliswaar in detentie voor zover nodig, maar wel zo dat ook zij bijdragen aan het arbeidsproces.

Gooi een lucifer in een gesloten beerput (WARNING: don’t try this at home!) en er ontstaat een geweldige explosie door het ontbranden van het samengepakte methaangas. De opgekropte haat die thans in de wereld is ontbrand door de lucifer die Osama Bin Laden in de beerput van haat heeft gegooid kan ook getransformeerd worden in iets nuttigs, als wij de oorzaak ervan begrijpen en de ontbrande energie beheersen en gecontroleerd aanwenden.

Makkelijker gezegd dan gedaan. Akkoord. Maar het punt is dat er naar de oorzaak of oorzaken op dit moment niet eens wordt gezocht! Wij denken maar dat de haatexplosie met nog heftigere drone-explosies kan worden weg geblazen. En dat daarna de haat vanzelf zal verdwijnen. Die ‘strategie’ zal zeker NIET slagen.

Waarom erkennen wij niet dat de haat grotendeels wordt veroorzaakt door de obscene sociale en economische ONGELIJKHEID die wij in de wereld hebben gecreëerd? Alles dat uit balans is, zal op een of andere manier weer in balans komen. Dat is een natuurwet die wij kennen als ‘actie = reactie’. De grove sociale ongelijkheid is zich aan het stabiliseren via de Islamitische opstand. De natuur zoekt altijd een uitlaat waarlangs de tegenkracht (de reactie) zich kan manifesteren. Begin vorige eeuw liep dat via de Marxistische ideologie. Thans via ISIS. Dat er ook een religieuze factor meespeelt, is juist. Maar de ongelijkheid is de brandstof.

Erkend wordt dat ISIS niet overtuigt waar het motivering betreft. Haat is niet een ideologie. En hoe ‘Sharia-recht’ de wereld een aanvaardbaar niveau van sociale gelijkheid en vrede kan brengen, wordt in ieder geval niet goed uitgelegd. Dat deden de socialisten een stuk beter!

Het ISIS-geweld projecteert niet een aantrekkelijke ideologie. Er wordt ons geen ideëel maatschappij- en mensbeeld voorgespiegeld dat iedereen gelukkig moet maken. ISIS slaat om zich heen, omdat men boos is. Maar waarover? Waarom interesseert het ons niet om daar achter te komen? Het onrecht, de ongelijkheid en de repressie springen in het oog.

Wie dat niet ziet is stekeblind.

En op ons kleine Bonaire (BES) zien we dan dat ons Hof van Justitie volhardt op de verkeerde weg. Bij vonnis d.d. 3 juni 2016 HLAR 77593/15 is de vordering tot gelijktrekking van AOV tussen Nederland en BES ten tweeden male afgewezen. Het Hof heeft een gigantische kans laten liggen om te winnen aan morele kracht in onze gemeenschap. De afwijzing is olie op het vuur van de anti-Nederlandse stroming. En is het echt onredelijk dat BES-burgers een beroep doen op art. 1 van de Nederlandse en BES-Grondwet?

Gelijke behandeling is geen gunst. Het is een recht.

Wij gaan door naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Wat nu, als dit Hof ons (BES-burgers) in het gelijk stelt? Niemand weet wat het Europese Hof gaat doen, maar ons eigen Hof had het zover niet moeten laten komen.

Kleine opmerkingen maken de afwijzing nog des te grievend. Wat te denken van de opmerking in punt 3.1 van het vonnis waar het Hof opmerkt dat als wij van mening zijn dat Nederland onrechtmatig handelt, wij bij de civiele rechter moeten aankloppen, niet bij de bestuursrechter. Het Hof vergeet dat wij de zaak eerder inderdaad ook bij de civiele rechter hebben ingediend, die ons – u raadt het – verwees naar de bestuursrechter! Deze stoelendans overtuigt niet. Integendeel, helaas, die is tekenend. Een zwarte dag in onze rechtspraak.

Een beerputdag!

Voor Golden Meand Society (GMS),
Bonaire, 21 juni 2016
Michiel Bijkerk