BLIKSEM BELEDIGT NIET; HIJ VERLICHTTweeëntwintigste Open Brief aan de Zittende Magistratuur

‘LESBOEREN’ in het onderwijs zijn als ‘wetboeren’ in het recht. Je kunt op ze afgaan. Ze doen hun werk. Maar zij missen de essentie van het Onderwijs resp. het Recht. En dit is al de eerste illustratie van de titel. Wij beledigen boeren niet. Zonder hen konden we niet eens leven. Wij leggen een vinger op de zere plek. Dat verlicht de pijn.

Deze les- en wetboeren, dan, lijden aan een vorm van bewustzijnvernauwing. Zij doen hun werk, maar sluiten mentaal de ‘Olifant in de kamer’ buiten. Alweer, geen belediging van de olifant. Het is een prachtig dier. Maar uitsluiting van het Recht in de rechtspraak, is als het niet zien van een olifant in een goed verlichte rechtszaal.

Ook historici missen de olifant vaak, omdat zij de geschiedenis zien door een cultureel prisma dat prachtige kleuren geeft aan allerlei geschiedsfeiten, maar het witte licht van de totaliteit uitsluit. En politici zien de waarheid van die totaliteit vaak BEWUST niet om opportunistische redenen zoals stemmenwinst en het eigen politieke gelijk. Zij verdienen daarvoor de bliksem!

CURIEUS was in dit verband de historische misser in de discussie over ‘Zwarte Piet’. Ontegenzeggelijk is er een racistische ondertoon in de figuur van deze stoute kindervriend. De oplossing is simpel: erkennen en het Sintverhaal aanpassen aan dit inzicht. Hoe dit gedaan zou kunnen worden, leest men aan het slot.

Maar eerst de achtergrond. Reeds lange tijd wordt alom een ‘narrative’ verhaald en constant herhaald over een gevoelige historische praktijk die door Nederland in 1863 werd afgeschaft, t.w. de slavernij. In dit ‘narrative’ zijn Blanken steeds de slechteriken en Zwarten de onschuldige slachtoffers. Dit moet de Blanken steeds goed ingepeperd worden.

Een voorbeeld: “De R van racist staat als een kaïnsteken in de blanke huid gebrand. Dit wordt nog versterkt door de beschamende discussie over de slavernij”.

DIT ‘NARRATIVE’ moet worden getild uit de vernauwde historische blik. Als slechts de periode van 1500 tot 1900 in ogenschouw wordt genomen en slechts de slavernij in Amerika, dan is er een kern van waarheid in dit ‘narrative’. Als echter de hele geschiedenis zoals die ons bekend is (+/- 6.000 jaar) wordt bezien, dan ontstaat een heel ander, completer en beter beeld.

Dan blijkt (bliksems!) dat er helemaal geen kaïnsteken is. Integendeel.

SLAVERNIJ en slavenhandel was een systeem dat gedurende de 6.000 jaar geschiedenis overal ter wereld bestaan heeft. Van China/Japan tot India tot Europa tot Afrika en het oude Amerika zelf. Het was echter dankzij de moed en inzet van veel eigen bloed tijdens de Franse en Noord-Amerikaanse Revoluties dat de idee van mensenrechten en democratie werd ingevoerd. Dat was de doorslaggevende aanzet tot uiteindelijke afschaffing van de slavernij!

Europeanen hoeven zich dus niet te schamen over de slavernij. Het waren immers zij (vooral Fransen en Noord-Amerikanen) die gevochten hebben om mensenrechten en democratie in te voeren. Daar verdienen zij waardering voor.

NIET ONTKEND wordt dat slavernij een verwerpelijk systeem was. En de rol die ook Noord-Europeanen daarin gespeeld hebben (ook Nederlanders dus) was verkeerd. MAAR het waren wel zij die met eigen bloed betaald hebben om de slavernij wereldwijd te verbannen.

In het Koninkrijk moeten alle Nederlanders, inclusief Antilianen, de HELE geschiedenis goed bezien. Dus niet vanuit een naar tijd en plaats vernauwde optiek. Als men dat doet, dan verdwijnt de schuld en de schaamte over de slavernij als sneeuw voor de Antilliaanse zon.

ER IS DUS geen enkele grond om blanken steeds geestelijk te gijzelen over de slavernij. Zij hebben volstrekt geen kaïnsteken in hun blanke huid. Hun voorouders hebben gevochten voor democratie en mensenrechten van IEDEREEN, ook van zwarten, gelen, roden en bruinen. We zijn allemaal GELIJK geworden dankzij de Franse en Amerikaanse Revoluties.

Wie blanken daarvoor geen credit wil geven maar hen uitsluitend de volledige schuld voor de slavernij wil toeschuiven, is mentaal ziek. Die wil het zo bekende en vernauwde slavernij ‘narrative’ graag vasthouden, omdat men zich goed voelt in de slachtofferrol of daar enig ander politiek of psychisch voordeel uit put.

Tussen haakjes. Het Afrikaanse land Mauritanië was het LAATSTE land ter wereld dat de slavernij afschafte in 1981. Google het zelf, als u ons niet gelooft: https://en.wikipedia.org/wiki/Slavery

Zoals u ziet, ook Google beledigt niet, maar verlicht.

WIJ ZIJN U nog de ontknoping van de Zwarte Piet sage verschuldigd. Dit kan de kinderen dit jaar nog worden verteld. Weg met deze controverse voor eens en voor altijd. Of wilt u toch liever vasthouden aan dat benauwde ‘narrative’, zodat we hier elk jaar weer fijn over kunnen bakkeleien? Elkaar lekker jennen dus. Zegt u het maar. Wij zeggen het volgende.

HOE ZWARTE PIET VERDWEEN
Een waar verhaal …

“Begin november van dit jaar waren Sinterklaas en zijn Pieten hard aan het werk om alle cadeautjes voor duizenden kinderen in te pakken. Maar dat is heel zwaar werk. De Pieten moesten ook heel veel overuren maken. Tot in de nacht! En elk jaar zijn er meer cadeautjes!

Zoals iedereen weet, komen de Zwarte Pieten allemaal uit Spanje. Zij zijn dat koude en natte weer in Nederland dus niet gewend. En toen viel ook de verwarming in de cadeautjes fabriek nog uit! Nou dát was het toppunt! Dit pikten ze niet meer. Ze kaapten de stoomboot en zijn boos terug gevaren naar Spanje. ‘Aju, paraplu!’, zeiden ze tegen Sinterklaas.

Dat was heel erg, want hoe kon Sinterklaas alleen nu alles nog op tijd klaar krijgen? Daarom sprong hij op zijn paard en rende in galop naar het FNV en vroeg om hulp.

Nou, het FNV wilde best helpen, maar stond erop dat er eerst een goede CAO moest worden afgesloten. Want de krant had gemeld dat de cadeautjes fabriek geen veilige werkplek was. De verwarming was niet goed onderhouden en alle inpakmachines waren levensgevaarlijk. Sinterklaas als werkgever was zelf dus behoorlijk stout geweest! Hij liet de Pieten gewoon slavenwerk doen. Nou, dat kan natuurlijk niet.

Hiervoor had Sinterklaas natuurlijk eigenlijk de zak in gemoeten, maar hij had geluk want alle Pieten waren intussen weg.

Maar het FNV gaf hem er wel behoorlijk van langs! ‘Hoe kunt u nou uw werknemers zo slecht behandelen? Wat is dat voor ouderwets gedoe? Dit mag u nooit meer doen!’

Nou, Sinterklaas werd heel verdrietig. Want hij wist wel dat het FNV gelijk had. Daarom gaf hij toe en erkende schuld. En hij vroeg vergiffenis. Hij beloofde de werkomstandigheden te verbeteren en voortaan alleen nog maar Pieten uit Nederland in dienst te nemen. Want die kunnen beter tegen de kou.

En hij beloofde ook hun loon te verhogen, want dat had hij in 500 jaar ook al niet meer gedaan. Nou zeg! Groot gelijk dat de Zwarte Pieten waren weggelopen! Keihard werken voor een cent! Dat is echt oneerlijk!

Sinterklaas beloofde beterschap en tekende de CAO. Toen heeft het FNV ervoor gezorgd dat er nog net voldoende Pieten aan het werk konden om alle cadeautjes op tijd klaar te maken.

Het spreekt voor zich dat de Pieten daarom tegenwoordig van alle rassen zijn, net als in Nederland. Dus heel veel Witte Pieten, maar ook wel Zwarte en Bruine. Ook enkele Chinese en zelfs een enkele Piet van Indiaanse afkomst”.

Wat denkt u? Verlicht deze bliksem?

Bonaire, 9 oktober 2016
Voor Golden Meand Society,
Michiel Bijkerk