DE HOGE RAAD HEEFT GEEN ZELFVERTROUWENVierde Open brief aan de Zittende Magistratuur

TUSSEN TWEE STOELEN zit men op de grond! Onbegrijpelijk waarom de Hoge Raad ervoor kiest om op de grond te zitten tussen Parlement en Regering in. Onbegrijpelijk, maar ook onverantwoordelijk. We stevenen regelrecht af op een mondiale ramp veroorzaakt door Machiavellistische machtspolitiek, waarin Recht niet de leidraad is maar Geld en Macht.

Rechters zijn intelligent, opgeleid en ervaren genoeg om de rijzende fascistische tendens in de samenleving te zien. Het is levensgevaarlijk en heeft bijvoorbeeld al geleid tot een oorlog om Massa Vernietiging Wapens uit te schakelen, die er helemaal niet waren. De Iraakse oorlog is gevoerd om een leugen. Het resultaat was honderdduizenden doden en vluchtelingen.

Maar inmiddels woedt er alweer een nieuwe oorlog. Wat ISIS doet is vreselijk. En duidelijk. Zij zijn erop uit een wereldoorlog te ontketenen. En stapje voor stapje lukt het ze. Anderzijds is er voor NATO geen betere bondgenoot dan ISIS om in eigen land het sluipende fascisme aan te halen. NATO heeft ISIS nodig als rechtvaardiging om thuis de democratie af te breken.

EN U, RECHTERS, zit hier tussen op de grond. Maar u heeft staatsmacht en informatie. U mag niet met de armen over elkaar blijven zitten. U bent verplicht een nieuwe richting te zoeken, weten waar we heen moeten en waarom. U weet dat grote massa’s onderdrukte mensen, die niet weten waar de volgende maaltijd vandaan moet komen, de voedingsbodem is van ISIS.

Herverdeling van rijkdom (beter: herverdeling van eigendom in Productief Kapitaal) is dus niet een optie, maar noodzaak. Maar socialisme is geen oplossing. En kapitalisme kennelijk dus ook niet. Beiden zijn crimineel. Daarom: als u in een rechtszaak gevraagd wordt om gelijkheid te brengen waar discriminatie heerst, zeg dan geen nee.

TERUG NAAR EIND 2013. Het Gerecht werd drie keer gevraagd om de overheid op te dragen vreemdelingen gelijk te behandelen als lokalen. De zaak betrof gelijk recht op strafreductie voor gedetineerde vreemdelingen. Drie keer weigerde u. Drie keer bleef u zitten op de grond.

Om het BES-experiment nog een kans van slagen te geven, is gelijktrekking van sociale en economische rechten geen optie, maar noodzaak. Het is u twee keer gevraagd. Twee keer weigerde u. Door omstandigheden wordt het u thans opnieuw voorgelegd. Hopelijk staat u op en gaat u zitten op de stoel met extra hoge rug. Dat is de stoel die u past, maar vreest.

OOK DE HOGE RAAD vreest die stoel. Tot 2010 had elke sociale, religieuze of vakbond organisatie het recht om de rechtmatigheid van een wet voor het Civiele Gerecht rechtstreeks aan de orde te stellen. Maar in 2010 haalde de Hoge Raad hier een streep door. De Hoge Raad ging niet alleen op de grond zitten, maar boog het hoofd en sloot de ogen. En de burger werd weer een recht ontnomen.

Als men zich afvraagt waar deze serie Open Brieven vandaan komt, is het antwoord: Meer dan 30 jaar ervaring met het Gerecht. Rechters zijn de Oude weg kwijt geraakt en hebben de Nieuwe nog niet gevonden. Maar dan moet men zoeken en durven. Zich degraderen zoals de Hoge Raad in 2010 deed, lost niets op. Rechters kunnen weten en inzien waarom kapitalistische en Machiavellistische politiek alleen maar oorlog zal brengen.

Er is niets in de Grondwet dat rechters verbiedt om tussen Parlement en Regering op een gelijkwaardige stoel te gaan zitten. En omdat die stoel in het midden staat, heeft het Gerecht een voordeel. Dit voordeel moet zorgvuldig en goed doordacht worden gebruikt. Het is een zware verantwoordelijkheid, maar het Gerecht moet zijn nieuwe rol begrijpen. Zo niet, dan gaat de democratie helemaal kapot. Als het Gerecht zijn verantwoordelijkheid echter neemt, is geleidelijke en vreedzame groei naar Beschaving nog mogelijk.

Bonaire, 22 augustus 2015
Michiel Bijkerk, advocaat