DE SLUIPENDE STAATSGREEP IN DE WESTERSE WERELDOpen Brief aan de Zittende Magistratuur

Van u als Rechters mogen we verwachten dat u weet wat er gaande is. De informatie is verstrekt door Wikileaks en Edward Snowden. De eindeloze oorlogen en ellende van miljoenen vluchtelingen spreken hun eigen taal. U heeft het analytisch vermogen en de intuïtieve training om door te dringen tot de oorzaken. U bent belast met staatsmacht.

Waarom grijpt u dan niet in?

Onze Westerse democratie wordt stelselmatig afgebroken. Geleidelijk, geduldig en op intelligente wijze. Waar het heen gaat is een nieuwe vorm van tolerant en in sommige opzichten zelfs welwillend fascisme … totdat de staatsgreep compleet is natuurlijk.

De instrumenten voor massale ‘mind control’, t.w. de media en internet, draaien op volle toeren. Als controle- en repressiemechanisme is het internet nog niet helemaal af, maar daar wordt hard aan gewerkt. Zo is men in China bezig een persoonlijk profiel van alle burgers op te stellen. Iedereen krijgt dan een ‘sociaal krediet’ cijfer, vastgelegd in een soort ‘sociaal krediet register’. Daarmee kan men ‘dissidenten’ gemakkelijk detecteren en isoleren. En conformisten worden beloond met goed betaalde (controle)functies. Vandaag in China, morgen bij ons …

Er zijn in het hele systeem nog maar twee echte ‘lekken’, namelijk 1) soms stemt het volk nog op niet gecontroleerde partijen en 2) soms doet de rechterlijke macht nog niet ingeplande uitspraken. Voor het overige is het systeem eigenlijk al waterdicht. Dit artikel focust op het tweede lek, de onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke macht. Omdat u, Rechters, de enigen zijn die de nodige staatsmacht hebben om de sluipende staatsgreep nog te kunnen verijdelen.

Wij citeren ex PG bij de Hoge Raad, Arthur Hartkamp: “(..) als de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak zich dan ook nog als baas van de rechters gaat gedragen, loopt het helemaal mis”. Hij waarschuwde ook dat er te weinig wordt gelet op de kwaliteit. “Het enige waarop werd gelet, onder invloed van het ministerie, waren de cijfers” (Mr. 1, 2014, blzz. 28/29). Tijdens een toespraak op Bonaire in 2014 wees de President van ons Hof van Justitie ook op dit gevaar.

In zijn Farewell-Speech in 1961 waarschuwde President Eisenhower: “We must guard against the acquisition of unwarranted influence (…) by the Military-Industrial Complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes”. Eisenhouwer was Republikein! Waarlijk geen ‘linkse rakker’. Hij was militair en wist waarover hij sprak.

De rechterlijke macht heeft de benodigde staatsmacht om in te kunnen grijpen ter verdediging van democratie en mensenrechten. Maar dan moeten Rechters hun rol herzien. In plaats van hoofdschuddend gadeslaan, de handen vuil maken en durven sturen. Daartoe dient een stroom van geschillen aan u te worden voorgelegd die in een bepaalde richting gaan, kort gezegd: Natuurrecht en mensenrechten en plichten. Maar als de rechterlijke macht stilzwijgend blijft meedoen aan de ‘sluipmoord’, dan is het aanspannen van natuurrechtszaken zinloos.

Wij mogen verwachten dat de spanning in Venezuela gaat escaleren. Een toevloed van vluchtelingen in kleine bootjes naar onze kusten is dan niet uitgesloten. Als zij worden teruggestuurd de zee op, zoals Maleisië onlangs deed, gaat u dan een Kort Geding uit de weg door niet-ontvankelijk verklaring? Als het antwoord daarop “JA” is, komt er dan niet een beeld op in uw gedachten?

Het is vreselijk om te zeggen. En voor een advocaat is het makkelijk praten. MAAR, feit blijft dat alleen rechters de macht hebben om te beslissen. En de rust en stilte om in het diepste van uw ziel en geest te gaan om daar de juiste antwoorden te vinden die recht doen aan zowel de ratio als de intuïtieve en gevoelsmatige billijkheid. En als u het niet doet, doet NIEMAND het. Het volk kan alleen maar slikken of rebelleren. Maar u kunt sturen.

Maar dan moet men weten waarheen. En waarom daarheen? Die vragen horen u bezig te houden. En als u diep genoeg graaft, komt men uit op een veld waar de antwoorden liggen. Pas die toe, ‘even if the sky should fall down on our heads’.

Michiel Bijkerk
Advocaat, Bonaire