Doet u ook mee? Bericht mivaboVrienden van Bonaire, sympathisanten van Bonaire en allen die Bonaire een warm hart toedragen.

De Stichting Platform voor mensen met Lichamelijke en/of Geestelijke beperkingen is opgericht om de Mindervaliden op Bonaire in optima forma te helpen en heel Bonaire aan te passen en rolstoelvriendelijk te maken.

De Stichting genaamd “MiVaBo” (Minder Validen Bonaire).

MiVaBo heeft deze verantwoordelijkheid op zich genomen. De statuten zijn reeds bij de notaris gepasseerd en nu kunnen wij als MiVaBo officieel naar buiten treden.

De persconferentie in het bijzijn van de waarnemend gezaghebber, de gede-puteerde van Volksgezondheid, de media, de televisie en diverse uitgenodigde orga-nisaties is een groot succes geweest.

MiVaBo heeft zich bekend gemaakt op Bonaire. MiVaBo is er helemaal klaar voor.

Doelen van MiVaBo:

1.Voorlichting te geven aan de minder-validen, zelfhulp te bieden en hen te wijzen op hun rechten en plichten en hen te stimuleren de toekomst toch “zonnig” in te zien vanuit hun eigen situatie.

2.De partners van mindervaliden te adviseren, te steunen, te ondersteunen en met raad en daad bij te staan.

3.De mensen op Bonaire o.a. bestuurders en ondernemers bewust te maken van de beperkingen, obstakels en hindernissen die mensen met een beperking onder-vinden bij het niet toegankelijk zijn van gebouwen,bij het ontbreken van voorzieningen en bij een niet aangepast infrastructuur.

4. Adviseren van te gebruiken hulp-middelen en andere zaken.

MiVaBo is Bonaire (resorts, restaurants, gebouwen etc) op dit ogenblik aan het controleren op rolstoelvriendelijkheid, bereikbaarheid en aanpassingen voor haar doelgroep.

Het is prachtig te ervaren hoe de algemeen managers meewerken om hun resorts te laten onderzoeken. Bonaire heeft er baat bij als alles in orde is.

MiVaBo-Sticker

Zij die 100% voldoen aan de eisen qua rolstoelvriendelijkheid, aanpasbaarheid
en bereikbaarheid ontvangen van de Stichting MiVaBo een officiële sticker waaraan men kan zien dat de rolstoelvriendelijkheid, bereikbaarheid en aanpasbaarheid gegarandeerd is.

Wij hopen dat heel Bonaire mee zal doen.Maar uiteraard hebben wij uw steun in alle opzichten nodig vooral uw financiële steun. Daarom: steun MiVaBo in de vorm van een donatie.

Een donatie voor MiVaBo is zeer op zijn plaats. Wij prijzen ons gelukkig dat het revalidatiebedrijf “O.C.A. (Orthopedic Consultancy Advice) uit Amsterdam met 22 vestigingen de eerste sponsor is. Hartelijke dank en we hopen dat zeer vele bedrijven en mensen dit voorbeeld zullen volgen.

Namens het bestuur van MiVaBo zijn wij u zeer erkentelijk voor een donatie. Uw financiële bijdrage kunt u storten op de bankrekening van MiVaBo.

“MiVaBo”, Minder Validen Bonaire.
Rekeningnummer: 01.80.58.426.
RBTT BANK,BONAIRE.
Namens het bestuur van MiVaBo hartelijk dank.

Oswald Melcherts, Secretaris.