ECONOMISCHE CRISIS, DERDE WERELDOORLOG OF VERANDERINGTweede Open Brief aan de Zittende Magistratuur

DE WERELD heeft 3 keuzes. Misschien is er al gekozen voor de Tweede Optie. Putin heeft in ieder geval onlangs de nucleaire optie op tafel gelegd. Dit was overigens NADAT de USA had aangekondigd zware wapens te gaan stationeren in Polen.

Misschien komt de economische crisis eerst en ontstaat daaruit de Derde Wereldoorlog. We weten het niet. Maar waarom kiezen we niet bewust voor de derde optie? Ook de Rechterlijke Macht kan nog kiezen voor Verandering.

WE NEMEN het ISIS terecht kwalijk dat zij afschuwelijke wreedheden begaan. Maar is een ‘drone’-aanval echt minder wreed? En wanneer begint ISIS ‘drones’ naar ons toe te sturen?

Was de oorlog in Irak echt nodig? En was die oorlog ‘legaal’? In ieder geval zijn geen Massa Vernietiging Wapens gevonden. En de gevolgen nu zijn ISIS en migrantenstromen.

En wat doet Hongarije? Die gaat een hek bouwen langs de grens met Servië om migranten tegen te houden. Is een beter voorbeeld van symptoombestrijding denkbaar?

ISIS is natuurlijk het symptoom van een maatschappelijke ziekte. Moslims zien de onrechtvaardigheid en vechten. Tot zover hebben ze zelfs NIET gelijk, maar het is wel begrijpelijk. Daarom zij herhaald: “Beter rechterlijke sturing dan Volksrebellie!”

En wanneer ISIS zegt dat het Westen (en het Midden-Oosten zelf overigens ook) is afgeweken van wat recht en goed is, dan hebben ze WEL gelijk.

Een voorbeeld. Er wordt wereldwijd meer dan twee honderd (200) keer zoveel geld gestoken in defensie dan in UN vredesmissies. Zou de Sluipende Staatsgreep van het Militair-Industrieel-Media Complex daar achter zitten? Was President Eisenhower gek? Of ziet u, onze Rechters, hier ook iets?

En wat te denken van al die rijken die achter muren en tralies wonen? Natuurlijk zijn we het niet eens met diefstal en beroving. Maar, potverdorie, kijk toch om u heen! Ziet u dat grote verschil tussen rijk en arm dan niet? Dacht u soms dat dat altijd goed zou blijven gaan? En dat men altijd wel een paar arme mensen kan betalen om zich te laten beschermen?

GEBRUIK uw verstand! De ISIS-rebellen zijn het zat en door het dolle heen. Dacht men dat je bommen kunt gooien en miljoenen mensen kunt vermoorden of ontheemden en nooit repercussies zou krijgen? Welnu, dan. Nu weet u het antwoord.

Wij zijn tegen ISIS. Maar in plaats van hen te bombarderen, moeten wij een politiek-economisch antwoord bieden.

Democratie is een superieur systeem. Voor geen goud geven we het prijs. Maar politieke democratie ALLEEN is geen antwoord. Als in Egypte democratie wordt ingevoerd maar de mensen gaan even arm naar huis, wat heeft men dan aan democratie?

DE MENSEN moeten meer geld in hun zak hebben! Maar als wij op Bonaire om gelijkheid van sociale/economische rechten vragen, dan WEIGERT Nederland dat te geven en u, Rechters, wijst het in twee instanties af! En beweert dat er geen sprake is van discriminatie.

Het wordt tijd om NA TE DENKEN. En u, Rechters, hebben de capaciteit en stilte om na te denken. Doe dat dan!

En u heeft ook de nodige staatsmacht om in te kunnen grijpen. Het zal u niet ontbreken aan gelegenheden. Ze zullen worden aangedragen. Maar nogmaals. Als u blijft handen wassen, is er NIEMAND ANDERS die zal ingrijpen.

Want de politiek zit helemaal vast. Wij worden NIET meer geleid door principes en waarden. Wij worden geleid door geldzucht en manipulatie. De politiek zit in de zak van de grote bedrijven, als men geluk heeft. En van de maffia, als men pech heeft.

DIT IS de tweede in een serie van Open Brieven aan de Zittende Magistratuur. Wie nadenkt kan zien dat we regelrecht afstevenen op een ramp. Wij proberen de Rechterlijke Macht te stimuleren assertiever op te treden in rechtszaken tegen de overheid.

Misschien komt er dan geen Westerse ISIS. Het is 14 juli 2015. Wat was ook weer de oorzaak van de Franse Revolutie?

Bonaire, 14 juli 2015
Michiel Bijkerk