GEEN ANGST VOOR NEDERLANDSE ‘ONTWRICHTING’ - MANTRANederland probeert ons steeds bang te maken voor economische ‘ontwrichting’, als gelijkheid voor de BES-burger wordt erkend. Wat ze bedoelen is dit. Op dit moment is het minimumloon in Nederland ongeveerr Euro 1.200,-. Dat is meer dan Naf. 2.500,-. Als de BES-werkgevers plotseling een minimumloon moeten betalen van Naf. 2.500,- per maand, dan gaan vele bedrijven failliet, want ons mi-nimumloon bedraagt nu slechts ongeveer Naf. 1.000,-. Ontwrichting dus.

Daarom moeten BES een tweede-rangs burgerschap aanvaarden ‘om ontwrichting te voorkomen’, vindt Nederland. Het is allemaal in ons eigen voordeel. Tweede-rangs burger voor eigen bestwil!

En onze politici trappen daar nog in ook! In de Besluitenlijst is de ‘ontwrichting-mantra’ er toch weer in gezet. En - u raadt het al - onder het hoofd ‘voorzieningenniveau’.

Welke economie gaat ontwrichten?

Als we deel van Nederland worden, wordt onze economie ook deel van Nederland!

Probeert Nederland ons dus wijs te maken dat de Nederlandse economie gaat ontwrichten doordat Nederland een paar eilandjes met minder dan 20.000 inwoners absorbeert? Welke economie gaat er ontwrichten volgens Nederland?

Waarom Nederland het zo moeilijk vindt het woord ‘gelijkwaardig’ uit te spreken weten wij niet. Het wil maar niet uit de mond van Balkenende en Bijleveld komen. ARCO zal ze een beetje helpen. Het woord begint met een ‘g’, zoals in ‘gorgelen’. En dan ‘lijk’ (minder leuk!), gevolgd door ‘waardig’. ‘Gelijkwaardig’ is het woord! Mensen in één land zijn gelijkwaardig, heer Balkenende. Dat volgt uit art. 1 Grondwet!!! Now, spit it out! ‘Ge-lijkwaardig!’

Alle gekheid op een stokje

Natuurlijk kan gelijkheid niet in één klap worden ingevoerd. ARCO heeft dat ook niet beweerd. We hebben voorgesteld een periode van 5 jaar. Als dat nog niet genoeg is om onze economie op te peppen zodat bedrijven wel Naf. 2.500,- kunnen betalen, dan moet dit misschien 7 jaar worden of nog meer. Let’s talk. Maar vertel ons niet dat Nederland niet in staat is om - samen met ons - onze economie voldoende op te peppen om na verloop van redelijke tijd werkgevers in staat te stellen wel Naf. 2.500,- te kunnen betalen.
Kids
Oh, dus dát is het verschil tussen
‘gelijk’ en ‘gelijkwaardig’!?

De economie van de piepkleine BES-eilanden wordt onderdeel van één van de sterkste economieën ter wereld. We worden niet alleen juridisch deel van Nederland. Ook economisch worden we deel van Nederland. De Nederlandse begroting wordt straks onze nationale begroting. Nederlandse Ministers worden straks direct verantwoordelijk voor onze welvaart en ons welzijn. Wij kunnen, hoeven en zullen geen tweede-rangs burgerschap aanvaarden. Wij mogen erop rekenen dat Nederland samen met ons geleidelijk aan onze economie opbouwt die een gelijkwaardig niveau voor de burger kan dragen.

Wanneer ontstaat ‘ontwrichting’?

‘Ontwrichting’ onstaat alleen als verho-gingen plotseling worden ingevoerd zonder dat werkgevers en publieke sectoren in staat zijn geweest de nodige omzet en winst te halen om hogere lonen enz. te betalen. Wanneer dit echter geleidelijk aan gebeurt, dan groeit iedereen er naar toe. Als Nederland meehelpt, moet onze economie met 8 tot 10% per jaar kunnen groeien. Als we dat alleen moeten doen, zou het niet gaan. Maar daarom juist hebben de BES besloten (in ieder geval Bonaire) om te integreren in Nederland, ten einde mee te kunnen liften met de Nederlandse economie.

Opportunisme? What about nieuwe EU-landen?

Vindt men dit opportunistisch? Wel, het is niet opportunistischer dan landen die toe-treden tot de EU. Ook die liften mee op de grotere EU-economie. En daar is niets mis mee, want uiteindelijk levert het ook voor de EU voordelen op! De opname van BES zal uiteindelijk ook voor Nederland voordelen opleveren, als men een
beetje verder kijkt dan zijn neus lang is.

Wat in de EU gebeurt, doet zich hier nu op kleine schaal ook voor. De BES inte-
greren in Nederland o.a. voor economi-sche redenen. Maar we zijn ook beslist geen vreemden! Dat wij daarbij het geluk hebben dat wij in kortere tijd op kunnen klimmen dan nieuwkomers in de EU, hoort ons niet te worden tegengeworpen. Uiteindelijk zijn wij Nederlanders!

We waren ooit slaven. Daaarna werden we ‘Nederlandse onderdanen, niet
zijnde Nederlanders’! Dat was de tijd na afschaffing van de slavernij. Mogen wij dan nu eindelijk gelijkwaardige Nederlanders worden? Na 350 jaar! Het werd tijd, zouden we zeggen.