IS ER EEN UITWEG?Negende Open Brief aan de Zittende Magistratuur

IS DE DERDE WERELDOOLOG een ‘doom-scenario’? Is er geen hoop meer? Moeten we vluchten om te overleven? Wij antwoorden de laatste vraag met een wedervraag. Vluchten waarheen?

Dit is een ASYMMETRISCHE wereldoorlog. Een wereldwijd conflict dat overal kan ontbranden. Zoals Paus Franciscus vorig jaar al zei: “Wat misdaden hier, wat slachtingen daar en in ieder geval met veel Destructie. En ook dit keer met vele slachtoffers”.

Zullen er atoombommen vallen? Misschien. Maar indien ‘ja’, niet veel. We mogen vertrouwen op één van de drie basisinstincten van de mens, namelijk zijn instinct tot overleving. Men sprak tijdens de Koude Oorlog van ‘MAD’. Dit is ‘Mutually Assured Destruction’. Als één der partijen atoombommen gooit, dan weet hij zeker dat er ook een paar op zijn dak vallen. Het materiële instinct tot overleving voorkomt dit. Waarschijnlijk.

WE ZEGGEN ‘WAARSCHIJNLIJK’, niet om angst te zaaien, maar om te wijzen op een tweede menselijk instinct. Het spirituele instinct. Men kan zeggen en denken van religies wat men wil, maar elk mens zoekt naar de oorzaak en zin van het leven. En die zoektocht levert op een breed scala van religies, geestelijke stromingen of seculiere filosofieën dan wel ideologieën. Dit is de mens eigen. En al deze religies enz. leren dat de mens zelf het leven NIET maakt.

LEVEN HEEFT EEN ANDERE OORSPRONG. En die oorsprong noemen we ‘spiritueel’. Die is belangrijker dan het leven, dat zich in ons universum duaal openbaart, d.w.z. leven en dood. Om en om, in een lange serie van incarnaties. Althans dat denken wij. Diegenen die reïncarnatie onzin vinden, twijfelen niet aan het eens komen van hun eigen dood. Of het nu slechts één keer gebeurt, of in een lange serie van incarnaties, iedereen gaat dood.

En dat besef brengt het inzicht dat een mensenleven relatief is. En ook de conclusie dat men voor een spiritueel of zelfs voor een puur sociaal doel, zich de bereidheid moet eigen maken om zijn leven te ‘geven’. Wij zien dit in alle religies, ook het Christendom. Ook in seculiere ideologieën, zoals het socialisme. En we zien het nu bijna dagelijks in de Islam, waar mensen zich opblazen om zoveel mogelijk destructie en pijn toe te brengen aan de ‘vijand’.

ER IS HIER WEL EEN PROBLEEM, want wie is nu de ‘vijand’? Andere mensen? Dat is natuurlijk vreemd, want andere mensen zijn net als de ‘wreker’ (de ‘suicide bomber’) ook maar mensen. Toch denkt de ‘suicide bomber’ of de kamikazepiloot dat zijn daad goed is, omdat hij vecht tegen ‘onrecht’ gepleegd door andere mensen. En vaak wordt er ook echt onrecht gepleegd, zodat het verzet daartegen legitiem is. Zoals NU, anno 2015!

KAMIKAZE, ZELFVERBRANDING, ‘suicide bombing’, of als vrijwilliger naar het front gaan. Het is wezenlijk allemaal hetzelfde. Men offert of riskeert zijn leven voor een hoger doel. Er is wel een belangrijk verschil tussen zijn leven riskeren en direct zelfmoord plegen, maar beide zijn een resultaat van de wens een hoger doel te dienen. Het spirituele instinct kan het overlevings-instinct dus overstijgen. Het gebeurt veel vaker dan men denkt.

Dit geeft hoop, ondanks de huidige destructie.

WANNEER EEN OUD GEBOUW zijn tijd gehad heeft, wordt het afgebroken. Wanneer een mens zijn tijd gehad heeft, gaat hij dood. Wanneer oude denkpatronen hun tijd gehad hebben, worden zij afgebroken. Er is altijd resistentie tegen destructie, maar destructie is noodzakelijk om ruimte te maken voor iets nieuws. Dit is een aspect van de Natuurwet. Of wij nu willen, of niet. Het gebeurt.

Geweld is daarvoor niet noodzakelijk. Het kan ook vreedzaam. Maar als dat laatste wordt afgewezen, dan gebeurt het gewelddadig. Zoals NU, anno 2015. Ook ons Gerecht is hier debet aan, omdat het wat sociale en economische rechten betreft steevast NIET conform de strekking van het VN-Handvest heeft geoordeeld. Die strekking was oorlog te voorkomen door:
A) ”faith in fundamental human rights” en
B) “better standards of life in larger freedom”.

NA 70 JAAR VN is het resultaat echter: obscene ongelijkheid, armoede of “subsistence level’ voor de massa (een handvol rijke landen uitgezonderd) en nu dus een derde ‘asymmetrische’ wereldoorlog. En dit terwijl de technologie overvloed voor iedereen kan produceren.

TERUG NAAR DE INSTINCTEN. Er is nog een derde instinct tussen het materiële en spirituele in: het sociale instinct. Mensen leven in een gemeenschap en zijn daar ook van afhankelijk. Dank aan de bakker dat hij brood bakt. Dankzij hem eten we brood. Maar ook dank aan de boer dat hij graan zaait. Enzovoort. Zonder gemeenschap kan men niet leven. Mensen vinden het ook fijn om in groepen samen te komen en samen te werken. En samen te dienen.

Dit sociale instinct vereist ook Sociaal Recht. De bakker bakt brood en de dominee preekt. Maar beiden moeten kunnen leven. Het gelijkheidsbeginsel vindt zijn oorsprong in dit gegeven. Wanneer er een grote disbalans ontstaat, dan begint het sociale instinct te schreeuwen. Terecht. Het is dan ook hier waar het Gerecht moet ingrijpen, maar dat niet of veel te weinig heeft gedaan. Met de huidige gewelddadige gevolgen van dien.

WIE GAAT DE ASYMMETRISCHE WERELDOORLOG WINNEN? De mensheid! De Derde Wereldoorlog zal de balans terugbrengen tussen de drie instincten. Een nieuwe balans tussen economische, politieke en spirituele macht. Het had niet via oorlog gemoeten, maar het is beter van een slechte situatie gebruik te maken om een betere toekomst te helpen creëren, dan bij de pakken neerzitten.

Wij zijn stellig. Er is een uitweg. Bezoek onze website www.arcocarib.comen lees het gratis e-book: ‘Paradigm Regained’. Het is kort, slechts 33 pagina’s. Deze oproep doen wij vooral aan rechters, juristen, economen, politici en spirituele leiders.

Ergens tussen de jacht op geld en macht moet er toch tijd zijn tot bezinning?

Het wordt echt hoog tijd!

Bonaire, 17 oktober 2015
Michiel Bijkerk