‘Ochtenden’ met bijleveldMaandag 7 april was Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ank Bijleveld te gast bij het radioprogramma “De Ochtenden”.
Zij is sinds februari werkzaam als staatssecretaris in het nieuwe kabinet, lid van het CDA en voordat ze deze functie bekleedde, was zij burgemeester van Hof van Twente (2001-2007). Daarvoor was ze twee jaar lid van de Tweede Kamer en van 1986-1989 was ze voor het CDA gemeenteraadslid van Enschede.


Staatssecretaris voor
Koninkrijks-relaties
mv. Ank Bijleveld

Staatssecretaris
Zij heeft als staatssecretaris de Antillen in haar portefeuille. Zij kan dus in de Tweede Kamer ter verantwoording geroepen worden over het beleid met betrekking tot de Antillen. Dat gebeurt haar ook vrij vaak. Er zijn Kamervragen geweest over onderwijs, de kustwacht, ziektekostenverzekeringen, economische zones, zelfs over de Terminal op Sint Eustatius zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld.

Mevrouw Bijleveld was erg eerlijk en openhartig over het proces van de staatkundige hervormingen. Zoals ieder-een die de vraag krijgt hoe het met de onderhandelingen gaat, zegt ze dat we met stapjes vooruit gaan, maar dat de sfeer positief is.

“Waarom moeten die staatkundige her-vormingen doorgevoerd worden?”, werd gevraagd. Bijleveld noemde een paar redenen: Ten eerste omdat het een keuze is van de bevolking, ten tweede omdat er teveel bureaucratie is, ten derde zijn er financiële problemen (er is een staatsschuld van 2,2 miljard euro) en bovendien zijn er problemen met de rechtshandhaving en het werk van de politie.

Liever kwijt dan rijk
Toen de interviewer erop wees dat de meeste Nederlanders liever zouden zien dat de Nederlandse Antillen onafhankelijk van Nederland zouden worden, zei ze dat ze dat jammer zou vinden omdat de interculturele verrijking van Nederland ook van belang is. Maar ze zei ook dat ze begrijpt dat de meeste mensen er zo over denken. “De stappen die Nederland nu zet, moeten uiteindelijk ook leiden tot zelfstandigheid van de Antillen”. “Al zouden we van de Antillen af willen”. zei ze, “We kunnen er niet van af!” Dat kan alleen als de bevolking dat zelf wil.
Toen de interviewer opmerkte dat het merendeel van de bevolking van Suriname ook niet onafhankelijk van Nederland wilde worden, maar dat het een politieke keuze was om dat te doen, wees Bijleveld dat argument van de hand. Het is geen politiek, het is staatkunde waar we mee bezig zijn. Mensen in Nederland weten er zo weinig over, klaagde ze.

Welke datum?
15 december 2008 gaat niet door. Over hoe lang het dan wel gaat duren, kon ze wel wat zeggen: “We zijn nu met de WolBES bezig om die nieuwe structuur te krijgen, daar is meer tijd voor nodig”.

Bovendien moeten de bestuurders meer moed hebben. Ze durven niet makkelijk voor besluiten te staan en de discussie aan te gaan met hun achterban. In die richting moeten we de bestuurders duwen.

Stapsgewijs invoeren
Over de datum gaat men bij de volgende onderhandelingen in mei praten. De volledige transitie gaat veel langer duren dan een jaar. Het zal in fases gebeuren; de BES eilanden zullen eerder kunnen beginnen; 15 december kan voor de BES eilanden dan toch een betekenisvolle datum zijn, omdat sommige veranderingen waarschijnlijk dan al ingevoerd kunnen worden.


‘Wol’ + ‘BES’ maakt WolBES, de naam (afkorting) van de nieuwe basiswet voor de ‘BES-eilanden’: ‘Wet Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius & Saba’