Open brief aan BijleveldVoor een buitenstaander die de Antillen niet kent doet u het niet slecht. U zult inmiddels wel hebben gemerkt dat er veel ‘reverse discrimination’ is in de Antillen, vooral in Curaçao. Maar ook in Bonaire. Dit slaat nergens op en is moreel volstrekt onjuist, maar het is een feit. Men scheert gerust publiekelijk alle Nederlanders over één kam en noemt ze ‘onbetrouwbaar’ en nog heel veel andere lelijke dingen. Men vindt dat ‘normaal’ en men scoort er nog mee ook.


Bijleveld: Hero Brinkman ‘heeft
een punt’ met die corruptie
op de Antillen.

En om dit te rechtvaardigen wordt dan meteen geschermd met de ‘slavernij’, reden waarom men meent dat Nederlanders (die we liefkozend ‘makamba’s’ noemen) al deze aantijgingen maar lijdelijk moeten aanvaarden. Er zijn natuurlijk ook ‘goede makamba’s’ die de bekende uitzondering vormen op de regel dat alle Nederlanders arrogante onbetrouwbare mensen zijn en die dus allemaal veel minder goed zijn dan wij Antillianen.

Doorbraak

Wij schetsen een nogal heftig beeld en de soep wordt nooit zo heet gegeten als hij opgediend wordt. De realiteit is genuanceerder. Gelukkig maar. Het is echter goed om dit element in de collectieve Antilliaanse geest te high-lighten, zodat we het tegen het licht kunnen houden.

Er is geen twijfel dat u dit gevoeld zult hebben tijdens uw contacten de afgelopen tijd. Waar wij dan bang voor zijn is dat u dichtklapt zoals zovele Nederlanders voor u. Er ontstaat dan een Koude Oorlog sfeer waar noch Nederland, noch de Antillen iets aan hebben. Wij hopen dat u dieper inzicht heeft en door het negativisme heen kunt kijken. Er kan alleen een echte doorbraak komen in de intermenselijke verhoudingen (en daarmee in de Koninkrijksrelaties) als u dit dieper inzicht heeft.

Arrogantie

Er is één probleem. Vele Nederlanders gedragen zich ook arrogant. Als men de gesprekken onder Nederlanders volgt wanneer het over Antillianen gaat, dan wordt vaak met verachting gesproken. Waarom is dit? Is dit omdat wij alleen maar praten en zo weinig doen? Dit is namelijk wel een feit. We bluffen veel en presteren weinig.

Is dit omdat we onze afspraken niet nakomen? Ook die kritiek kan niet ontkend worden. Wij komen onze afspraken vaak niet na. Is dit misschien omdat wij onze rekeningen niet betalen? Ook dit is inderdaad een slechte kant van ons. Wij gaan liever op vakantie dan onze schulden betalen. Is het wellicht omdat we carnaval belangrijker vinden dan ons werk? Ai! Ook daar heeft u een punt. Of misschien zijn onze politici corrupter dan de Neder-landse? O, o, o, het wordt steeds erger. Zit ook wat in. Maar als Brinkman het zegt klinkt het veel harder dan wanneer wij het zelf zeggen! Dus laat hem a.u.b. zijn mond houden! We zeggen het zelf wel.

Kortom, Nederlanders hebben wel reden om iets op ons aan te merken te hebben. Maar toch, mv. Bijleveld, kan dit geen reden zijn om vol te houden dat de BES-eilanden als deel van Nederland maar genoegen moeten nemen met een ‘Caribisch’ welzijnsniveau. De enige manier waarop vrije mensen met elkaar kunnen samenleven en samenwerken is als hun gelijkwaardigheid als mens erkend wordt. Pas dan ook kan men verantwoording van elkaar verlangen.

Verzoening

Wie moet de eerste stap zetten, als verzoening het doel is? Sommigen in de Antillen menen dat Nederland dat moet doen. Nederland is immers schuldig aan de slavernij!. Daar gaan we weer!

Neen, wij zijn het niet eens. De BES-eilanden - met name Bonaire - hebben de eerste stap gezet. Zij hebben gevraagd om deel van Nederland te worden. Nederland moet nu beslissen of zij de BES-bewoners wil accepteren, of niet. U moet het maar zeggen. Als het antwoord ‘Nee’ is, dan weten we wat. Als het antwoord ‘Ja’ is (wat wij hopen), dan zult u ons als gelijkwaardige burgers moeten aanvaarden, wiens recht op een gelijke behandeling en een aan Nederland gelijk welzijnsniveau niet ter discussie wordt gesteld. Als u dat niet wil, dan moet u het maar zeggen. Ook dan weten we wat.

We kunnen en moeten verbeteren, o zeker. Maar als u ons niet als gelijken accepteert, is dat dan niet het bewijs van uw arrogantie? Het gaat er niet om u in een positie te manoeuvreren, waar elke beslissing die u neemt verkeerd is. Het is gewoon een feit dat verzoening en verbeterde relaties in het Koninkrijk alleen maar tot stand kunnen komen als u ons van harte in Nederland opneemt. Dit is gewoon zo. Er kan geen verzoening zijn zonder gelijkheid.

Zoals u weet, hebben wij een replica van de ‘Gelijkheid-bank’ die in Nederland naast het Binnenhof staat, naast de Eilandsraad van Bonaire geplaatst. Voor het eerst geen Monument voor de Slavernij, maar een Monument voor Gelijkheid en Verzoening. Dit is een echt nieuw begin! We wachten af.