Open brief aan rijksvertegenwoordiger Henk KampHet zou onjuist zijn u niet welkom te heten. Ook ARCO heet u dus welkom. Er is echter vlak voor uw komst wel iets heel ernstigs gebeurd, waar u in uw hoedanigheid van Nederlands volksvertegenwoordiger (Tweede Kamerlid) mede verantwoordelijk voor bent. Op 20 november 2008 werd immers klip en klaar dat de nieuwe juridische structuur achter de BES-status van ‘openbaar lichaam’ een systeem van ‘apartheid op afstand’ behelst.

Daarmee heeft Nederland weer een paar stenen gelegd op de onzichtbare scheidingsmuur die de relaties tussen de Antilliaans Nederlandse mens en de Europees Nederlandse mens sinds 1634 hebben gekenmerkt. Al diegenen die vooral de afgelopen 20 jaar hebben geprobeerd deze muur af te breken, kregen een klap in het gezicht. De Nederlander-haters zijn volkomen in de kaart gespeeld. Diegenen die roepen ‘Hulanda no ta konfiabel!’, zeggen nu terecht: ‘Zie je wel?’

Wat is het toch dat het voor vele Nederlanders zo moeilijk maakt om hetgeen de Amerikaanse constitutie een ‘self-evident truth’ noemt zonder reserve te erkennen? ‘All men are created equal’, zegt deze constitutie. Art. 1 van de Nederlandse Grondwet zegt hetzelfde in andere woorden. En toch kiest Nederland er bewust voor om het enige Nederlandse woord dat in alle talen van de wereld gebruikt wordt - ‘apartheid’ - nieuw leven in te blazen. Immers, nu de BES-eilanden de hand uitstaken en verzochten om deel van Nederland te worden, met daaraan verbonden de natuurlijke (‘self-evident’) wens om dan als gelijke te worden erkend en behandeld, reageerde Nederland met een innovatief soort ‘apartheid’, verpakt in de geitenkoraal genaamd Statuut.

Is dit omdat Nederland de BES-eilanden wel aan kan en wraak wil nemen voor de slecht verheulde anti-Nederlandse houding die de Antillen traditioneel jegens Nederland aannemen? Dat zou schandelijk zijn. Immers, ‘pick someone of your own size!’ Is het krenterigheid? Ook dat zou schandelijk zijn. De democratische steunpilaar die ‘gelijkheid’ heet is belangrijker dan een paar centen. Is het arrogantie? Of een combinatie van deze drie? Wij begrijpen het niet. Hopelijk kunt u het uitleggen. Wij wensen u veel succes.

Onze BES-vertegnwoordigers hebben ervoor getekend. Dat is waar en is niet minder schandelijk. Maar er is geen twijfel over dat zij gezwicht zijn onder Nederlandse druk. Immers, op 14 november 2008 nog keurde de Bonaireaanse Eilandsraad met 5 tegen 3 stemmen een motie goed waarin wordt overwogen dat ‘op nader over-een te komen termijn gelijktrekking van het voorzieningenniveau en van het sociaal-economisch niveau tussen Nederlandse gemeenten en Bonaire behoort te worden verwezenlijkt’ (vgl. de tekst van deze motie op blz. 31 van deze editie). Enkele dagen later, echter, aanvaardden zij die vóór deze motie hadden gestemd een systeem dat geen enkele voorziening bevat om gelijktrekking op termijn te bewerkstelligen, maar integendeel een systeem dat ‘wezenlijk onderscheid’ beoogt te waarborgen. De BES-eilanden zullen aldus als enige 3 Nederlandse gemeenten verantwoor-delijk zijn en blijven voor hun eigen sociaal en economisch niveau.


BES-burgers zijn niet doof, stom en
blind. Zij weten heel goed wat
er gebeurd is ...


Wij zullen u hierom niet ‘Rijks-commissaris’ noemen. Maar hoe kun-nen wij u in ons hart realiter anders beschouwen? We zijn ‘erin geluisd’. Inderdaad, we zijn niet met bruut geweld bezet, maar zijn wel onder druk meegegaan met een verkeerd systeem. Nederland had beter moeten weten. Ik nodig u daarom uit om mee te helpen deze ernstige ‘apartheid-fout’ zo spoedig mogelijk te herstellen. Deze open brief wordt verzonden naar de Europese Commissie met herhaald verzoek Nederland om opheldering te vragen.