Pamflet Rum SunriseDoor: D. Denker

Er is al bijna een Caribische beschaving. De beschaving van de multiple culturen en maatschappijen. Onze gewoonten en gebruiken zullen nooit gelijk zijn, maar we lijken steeds meer op elkaar. Onze geloofsritussen zullen altijd wel verschillend blijven, maar ons dansritme met alle variatie is gemeenschappelijk. Zij die ooit ter kaap’ren voeren, zijn in de smeltkroes van de markt versmolten met hun waar. De handel waar we uit ontstonden is onze belangrijkste preoccupatie gebleven. We hebben al een Caricom! Sommigen van ons zijn uit ons paradijs vertrokken, anderen zijn gebleven, maar onze genesis blijft om de hoek. Wij zijn allang niet meer wie wij waren. En morgen nog minder, maar wel meer waard. Vinden wij.

Niet alleen is the sky the limit, maar ook de wereld is nos tera. Wij weten ons niet anders, al is niet een ieder het met ons eens. Wij verlangen erkenning van onze waarde, maar onbekend maakt onbemind en wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Het credo van onze wereld is democratie. Noordamerika en Westeuropa zijn de baas. Wie niet horen wil, zal voelen. Van Cuba tot Grenada en via Haïti weer terug. Accoord, maar chez nous regeren wij. Of niet, soms?


Versplintering
Het Caribisch volk is een versplinterd volk. We zijn onze Europese gelijkenis niet kwijt. We spreken naast Patois, Pidgeon English en Papiamento, Engels, Andalusisch, Castilliaans en Nederlands. We blijven voorlopig elk nog overtuigd van de culturele superioriteit van de eigen oude moederlanden en de economische
locomotief van de USA. Soms vlijen we ons ertegenaan, in de hoop dat het afgeeft. Soms trachten wij ons er mee te associëren met hoop op assimilatie. Wij hopen, dat wij zo slim zijn als een jood en zo intelligent als een chinees, om ons deel van de rijkdom van de blanke te winnen. Wij studeren ons suf en ontdekken, dat profiteren van een economie, betekent meedoen.

Meedoen, betekent voor het proletariaat overigens wel: toegelaten worden tot de club. De club heeft regels en statuten, maar ook ballotage met voorwaarden. De
voorwaarden staan nergens vermeld. De ballotage is als de pispot: je pist er in, of je pist er naast.

Westerse beschaving

De westerse beschaving heeft er meer dan anderhalf millennium over gedaan om van talloze culturen tot een consistentie te geraken. Onze verschillende Caribische culturen maken daar deel van uit. Wij zijn immers Amerikanen, veroorzaakt door Europeanen. Het is de hoogste tijd om dit bevestigd te krijgen, door al onze mede
Westerners, van Wenen tot Buenos Aires, van San Francisco tot Athene. Is democratie ons credo, dan hebben zelfs de kleinsten en de zwaksten gelijke rechten als de grootsten en sterksten.

Erfdeel
Wij zijn Nederlanders. Niet anders, dan de kinderen van de Franse Hugenoten, of Portugese Joden, die ooit hun geluk in de Lage Landen zochten. Wij zijn Nederlanders, veroorzaakt en voortgekomen uit Nederlandse avonturiers en handelaren. Gesanctioneerd door de Bijbel, onbenul en immoraliteit. Als kapitaal kwamen wij, zonder kapitaal groeiden wij. Ons kapitaal is ons verstand en de kracht van ons lijf. Niet alleen in de zeventiende eeuw, maar ook nu kunnen wij bijdragen aan de welvaart van ons vaderland. Wij hebben het recht om met de andere Nederlanders samen te leven, onder welke vlag dan ook. Noem ons Antillianen, Amerikanen, mulatten, mestiezen, of wat dan ook. Door Godswil zijn wij ontstaan. Door mensen zijn wij gemaakt. Wij verloochenen onze ouders niet. Met onze broers en zusters van ons Koninkrijk verlangen wij ons erfdeel.

Door: D. Denker