WANNEER STAAT ER EEN WIKILEAKS-RECHTER OP?Dertiende Open Brief aan de Zittende Magistratuur

ZIJN ONZE RECHTERS CORRUPT? Naar aanleiding van deze serie Open Brieven is deze vraag aan ons gesteld. Wij antwoorden dit persoonlijk. Gedurende bijna 30 jaar ervaring in de advocatuur, was er slechts één keer reden tot twijfel. De verdenking bestond toen in de mogelijke levering door of via de wederpartij van prostituees aan een rechter.

Er is geen bewijs, dus hebben we er altijd over gezwegen. En dat blijft zo. Iedereen is onschuldig totdat zijn schuld wettig en overtuigend bewezen is. Deze regel (de ‘presumptio innocentiae’) geldt ook voor rechters.

De conclusie, wat ons betreft, is dus: ‘Nee, onze rechters zijn niet corrupt’. Wij hebben geen enkele harde aanwijzing dat er ooit geld over of onder de tafel zou zijn gegaan om de uitslag van specifieke vonnissen te beïnvloeden. Dit is een goede basis, waar zonder echte rechtspraak niet mogelijk is. Bij ons is dat dus nog wel mogelijk. Eén woord: Uitstekend!

ALS DE REGEL over ‘vermoeden van onschuld’ wordt losgelaten, dan wint het sluipende fascisme. Waar dit fascisme het eerst hard heeft toegeslagen was in de USA en wel in de Guantánamo gevangenis. Wikileaks heeft de aanklachten tegen alle daar gedetineerde personen gepubliceerd in de ‘Gitmo Files’. Daaruit blijkt dat “the overwhelming majority of the detainees are not accused of terrorism and will never be charged or tried”.

Aldus de Guardian in 2013, die vervolgt: “(…) how can there be a presumption of innocence at Guantánamo, when even innocent men who have long been cleared remain imprisoned?” Zie: http://www.theguardian.com/world/2013/nov/13/guantanamo-bay-missing-point

BETREURENSWAARDIG is dat de rechterlijke macht als instantie zich tegen dit sluipende fascisme nooit krachtig heeft uitgelaten. In individuele vonnissen misschien, maar persoonlijk hebben wij daar weinig van gemerkt.

De idee dat zulks niet ‘des rechters’ is, doet denken aan de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. In een democratie behoort de rechterlijke macht voorop te lopen om het fascisme te keren. Het gebeurde toen niet. En nu weer niet ...

De vraag moet dus worden gesteld of ‘corruptie-vrij’ méér inhoudt dan alleen maar geen steekpenningen aannemen? Bestaat er zoiets als ‘morele corruptie’? Zwijgen waar spreken morele plicht is in het belang van de gemeenschap? In deze zin valt ons oordeel anders uit.

NEEM de Guantanamo-situatie. De aanklager erkent dat een groot aantal gedetineerden daar onschuldig is. En toch worden zij nog steeds niet vrij gelaten. Dit is al jarenlang aan de gang. Men zou verwachten dat de USA Supreme Court over deze ‘outrage’ een vernietigende mening zou publiceren en de regering glashelder terecht zou wijzen. Maar nee.

In enkele vonnissen wordt wel wat gebromd, maar echt opstaan tegen dit sluipende fascisme, nee. Dat laat de Supreme Court liever over aan activisten, die de benodigde staatsmacht ontberen om er echt iets tegen te kunnen doen. De rechters sluiten zich op in hun Ivoren Toren, kijken toe en zwijgen. Vergelijk de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog …

En als Wikileaks dan gewoon de feiten publiceert, zijn de rechters ook nog eens in staat om kennelijk zonder gewetensnood mensen als Julian Assange te veroordelen, als hij ooit aan de USA mocht worden uitgeleverd.

Hulde aan de Ecuadoriaanse president Rafael Correa, die door de USA wordt beschuldigd van mensenrechtenschendingen in eigen land, maar die dan toch in ieder geval zijn nek uitsteekt om Assange’s mensenrechten te beschermen.

Als rechters duidelijker waren en het sluipende fascisme in de kiem zouden smoren, dan konden zulke absurde situaties als waarin Assange verkeert niet lang voortduren.

EN BIJ ONS? Het is gemakkelijk te oordelen over Amerika. Zoals journalisten in Egypte zeggen: ‘’Iedereen heeft hier het recht van vrije meningsuiting, zolang men uitsluitend Amerika bekritiseert”. Maar wat als advocaten onze eigen rechters beginnen te bekritiseren?

Dit leidt tot nog weer een andere vraag. Zijn onze Nederlandse en Antilliaanse rechters wellicht politiek bevooroordeeld? Het duidelijke antwoord daarop is: ‘Ja!’. Dit zal worden geanalyseerd in een volgende Open Brief of Brieven.

DEZE BRIEF eindigt met een suggestie. De ouderwetse Wikileaks methode was een stille envelop in een eenvoudige Brievenbus. Men stopt een envelop ZONDER AFZENDER in de Brievenbus van iemand die iets met de informatie – mits authentiek – zal doen. Dat kan zijn publiceren, aangifte doen, of iets anders.

Wanneer staat er een Wikileaks-rechter op die ANONIEM onze Brievenbus te Seru Grandi #80 voorziet van fotokopieën van authentieke documenten?

Golden Meand Society,
Michiel Bijkerk, advocaat,
Bonaire, 10 december 2015